חייגו: 03-6919680
מידע נוסף והרשמה
ליצירת קשר אנא מלאו את הטופס
הבא או חייגו 03-6919680
מידע כללי - שכ"ל


ההרשמה מתבצעת ע"י תשלום שכה"ל ע"פ הערכים הנקובים בלוח המחירים לקורסים השונים.


תשלום שכה"ל עבור הקורס/הקורסים:

- יש להסדיר את התשלום לפני תחילת הלימודים - תשלום שכה"ל הוא עבור הקורס כולו.

- המחיר לקורסי הפיסול, ציור ורישום אינם כוללים את התשלום עבור מודלים/ות וחומרים- פרט לאלה שיצוינו אחרת. 


תנאי תשלום:

10 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית והצמדה או בתשלום אחד במזומן עבור כל הקורס/הקורסים.

למאחרים להירשם- שכה"ל יחושב ע"פ הזמן היחסי של זמן הלימוד.


לוח הנחות חדש - החל מ-31/3/2016:

* גמלאים, חיילים וצעירים עד גיל 18 - 10%

* קורס נוסף בשנת לימודים (עד סיום שנה"ל בה הקורסים נלקחו בלבד) - 20% על הזול מביניהם

* לא יינתנו הנחות על קורסים קצרים (של עד 10 ימים(

  

תנאי ביטול ההשתתפות:

- ניתן לבטל את ההרשמה עד לאחר השיעור ראשון או שני השיעורים הראשונים. החזר התשלום יהיה כ-90% משכה"ל.

- אין החזר או ביטול תשלום עקב אי הופעה לשיעורים.

- אין מעבר מקורס אחד לשני, לאחר שני השיעורים הראשונים.

- ההשתתפות בקורס אחר תהיה ע"י תשלום שכ"ל נוסף בלבד (עם ההנחות החלות בלוח ההנחות).

- אין העברת זכות השתתפות משנה אחת לשנייה.


אין שיעורי ניסיון או שיעורים בודדים ללא תשלום.


שיעורי השלמה:

- במידה ומורה הקורס החסיר שיעורים, יינתנו תאריכים עבור שיעורי השלמה לקראת סוף שנה"ל.  

- במידה והסטודנט יודע כי יחסיר שיעורים במהלך הקורס, מחובתו לעדכן על כך בתחילת שנת הלימודים. 

  במידה ולא יעשה זאת, לא יוחזרו שיעוריו ולא יוכל להשלים זאת בקורסים אחרים.